Salon Reglement

1. Annuleringen

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak geannuleerd te worden. Dit geldt zowel voor de salon als voor de klant. Bij te laat afmelden of helemaal niet afmelden van de afspraak zullen er maatregelen worden getroffen. Bij te laat afmelden wordt er 50% in rekening gebracht van de gemaakte afspraak. Bij het niet op komen dagen wordt er 100% in rekening gebracht van de gemaakte afspraak.

2. Garantie

De gegeven garantie door de salon geldt tot:
– 3 dagen na de gellak behandeling
– 2 dagen na de lash volume lift behandeling
– 7 dagen na de wimper extensions behandeling

De garantie geldt niet bij de volgende punten:
– Beschadigingen die zelf zijn toegebracht door de klant
– Als de kunstnagels zijn onderhouden door een andere nagelstudio
– Als de klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt
– Als de klant hormoonschommelingen heeft (wegens zwangerschap/menopauze)

*Restitutie is niet mogelijk als garantie*

3. Telefoon 

Gelieve uw telefoon niet in gebruik nemen tijdens de behandeling. M.u.v. calamiteiten.

4. Bedragsbepaling

Behandelingen staan vermeldt op de prijslijst en worden gehandhaafd. Anders wordt u tijdig geïnformeerd. Extra’s worden voorafgaand aan de behandeling met de klant besproken.

5. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet onze salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens. Onze salon neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een (al dan niet geautomatiseerd) klantensysteem/klantenkaart.

6. Beschadiging & diefstal

Onze salon heeft het recht om van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten expres beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

7. Geheimhouding

Onze salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant deelt tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt bij een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak.

8. Huisdieren

In onze salon zijn huisdieren niet toegestaan.

9. Aansprakelijkheid

Sun & Beauty Zwolle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van onjuist verstrekte informatie van de klant en/of onvolledige informatie over relevantie lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Sun & Beauty Zwolle is niet verantwoordelijk voor allergische reacties op de producten.

Als u een afspraak maakt bij Sun & Beauty Zwolle gaat u akkoord met het salonreglement.